Geliştirici

Alper ÇUBUKÇU

Software Developer - Alper ÇUBUKÇU
loader

Rekabet Hukuku

Altıntaş Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak, müvekkillerinin ticari faaliyetlerini sürdürürken, rekabet hukukuna uygun bir şekilde hareket etmeleri için gerekli tüm risk analizlerini yapmaktayız. Ayrıca müvekkillerin rekabet kurallarına aykırılık teşkil eden faaliyetlerde bulunmaları halinde rehberlik ederek ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü için hukuki hizmet sunmaktayız.

Altıntaş Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak uzman ekibimiz ile Rekabet Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları;
Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Hakkında Rekabet Kurumuna Şikâyette Bulunulması
Türk Mahkemeleri Huzurunda Rekabet Hukuku Davalarında Müvekkillerin Temsil Edilmesi
Menfi Tespit/Muafiyet Başvuruları ve Her Türlü Tekel Kurulmasını Önleyici Düzenlemelerin Yapılması
Temsilcilik ve Dağıtım Anlaşmalarına İlişkin Rekabet Konuları Üzerinde Görüş Bildirilmesi
Rekabet/Hâkim Durum Düzenlemeleri, Kuralları ve Politikalarına İlişkin Müvekkillerin Yönlendirilmesi
Birleşme ve Devralma İşlemleri için Rekabet Hukuku Analizlerinin Yapılması
Grup Şirketlerinin Dağıtıcıların, Acentelerin ya da Bayilerin Aralarında İmzaladıkları Dikey ve Yatay Anlaşmaların Rekabet Hukukuna Uygunluk Denetiminin Yapılması
Rekabet Kurumu ile İlişkilerin Yürütülmesi, Açılan Soruşturmalarda Müvekkillerin Temsil Edilmesi
Rekabet Kurumu Kararlarına Karşı Yargı Yollarına Başvurulması
Sözleşmelerin Rekabet Hukuku Kuralları Yönünden Değerlendirilmesi