Geliştirici

Alper ÇUBUKÇU

Software Developer - Alper ÇUBUKÇU
loader

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Altıntaş Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak, danışmanlık hizmeti verdiğimiz müvekkillerimizin İnsan Kaynakları sistemini İş Hukuku sistematiği açısından düzenlemekte ve denetlemekte, aksaklıkların başlangıçta giderilmesini sağlamaktayız.

Altıntaş Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak, danışmanlık hizmeti verdiğimiz müvekkillerimizin İnsan Kaynakları sistemini İş Hukuku sistematiği açısından düzenlemekte ve denetlemekte, aksaklıkların başlangıçta giderilmesini sağlamaktayız.
İş hukuku yaşayan bir organizma olup bu bilinçle müvekkillerimizin İnsan Kaynakları departmanları ile sürekli iletişim halinde kalınmakta, iş ilişkisinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün süreçlerin yasal düzenlemelere uygun olarak yönetilmesi ve sistemleştirilmesi için birlikte çalışılmaktadır.
Altıntaş Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak uzman ekibimiz ile İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları;
İş Sözleşmelerinin Hazırlanması
Güncel Mevzuata Uygun Olarak Personel Yönetmelikleri Hazırlanması
Zimmet ve Zimmete Verilen Eşyaların Kullanım Prosedürlerinin Hazırlanması
İş İlişkisi Devamında Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Tutanak, Savunma, İhtar vesair Yazılı Belgelerin Oluşturulması
Toplu İş Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Müzakerelerin Yürütülmesi
Sendikal Faaliyetlerin İşveren Yönünden Yürütülmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden İşletmelerin Gerekli Hazırlıkları Yapmalarının Sağlanması
İş Kazası, Meslek Hastalığı ve Sair Hallerde İşverenin Haklarının Korunmasına Yönelik İşlemlerin Yapılması