Geliştirici

Alper ÇUBUKÇU

Software Developer - Alper ÇUBUKÇU
loader

İdare ve Vergi Hukuku

Altıntaş Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamu hizmetlerinin etkili şekilde sunulmasının temelini oluşturan, gerçek ve tüzel kişilerin idare ile olan ilişkilerini düzenleyen, toplumsal yaşama etkisi tartışılmaz olan İdare Hukuku alanında gerekli idari başvuruların yapılması, dava sürecinin yürütülmesi gibi geniş çapta hukuki hizmetler sunmaktayız.

Altıntaş Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamu hizmetlerinin etkili şekilde sunulmasının temelini oluşturan, gerçek ve tüzel kişilerin idare ile olan ilişkilerini düzenleyen, toplumsal yaşama etkisi tartışılmaz olan İdare Hukuku alanında gerekli idari başvuruların yapılması, dava sürecinin yürütülmesi gibi geniş çapta hukuki hizmetler sunmaktayız.
Bunun yanı sıra Vergi Hukuku alanında özellikle yatırım ve işlemlere ilişkin vergi yapılandırılması, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ve transfer fiyatlandırması konularında faaliyetler yürütmekteyiz.
Altıntaş Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak uzman ekibimiz ile İdare ve Vergi Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları;
Hukuka Aykırı İdari İşlemlerin İptaline İlişkin Davalar
İdari Para Cezaları, İtiraz Süreçleri ve İptal Davaları
İhale Hukukuna İlişkin İhtilaflar ve İhale Davaları
İmar Hukukuna İlişkin İhtilaflar, Çözüm Yolları ve İmar Davaları
İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar
Vergi Uyuşmazlıklarının Uzlaşma, Cezalarda İndirim ve Düzeltme Yoluyla Çözümü
Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Dava Yoluyla Çözümü
Vergi Suç ve Cezaları