Geliştirici

Alper ÇUBUKÇU

Software Developer - Alper ÇUBUKÇU
loader
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Kategorisi - Altıntaş Hukuk Danışmanlık

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Altıntaş Hukuk & Danışmanlık Bürosu, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanında uzman kadrosu ile Altıntaş KVKK Danışmanlık markasını kurmuştur. Altıntaş KVKK olarak; KVKK Envanter hazırlama, KVKK Uyum süreci, KVKK Denetimi, şirket içi belge revizyonları gibi "işletmeye özgü terzi usulü" ile danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Altıntaş Hukuk & Danışmanlık Bürosu, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanında uzman kadrosu ile Altıntaş KVKK Danışmanlık markasını kurmuştur. Altıntaş KVKK olarak; KVKK Envanter hazırlama, KVKK Uyum süreci, KVKK Denetimi, şirket içi belge revizyonları gibi "işletmeye özgü terzi usulü" ile danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

Altıntaş Hukuk & Danışmanlık Bürosu'nun KVKK alanında uzman bir ekip ile kurduğu "Altıntaş KVKK" olarak Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları;

 • Şirketlere/Kurumlara Özel Kişisel Veri Envanteri Hazırlanması
 • VERBİS Kayıt ve bildirim aşamalarının Şirkete/Kuruma özel olarak gerçekleştirilmesi
 • Veri Minimizasyonu Çalışmalarının Yapılması
 • Şirket/Kurum Üst Yönetim ve Çalışanlarına; Görev ve Yetkileri Özelinde Kişisel Verileri Koruma Farkındalık ve Bilgi Güvenliği Eğitimleri Verilmesi
 • Şirketin/Kurumun Kişisel Verileri Koruma Mevzuatı ve Uygulamaları Hakkında Farkındalık Ölçümlerinin Gerçekleştirilmesi ve Tespit Raporunun Hazırlanması
 • Aydınlatma Metinleri, Katmanlı Aydınlatma Metinleri ve Açık Rıza Beyanı Metinlerinin Şirkete/Kuruma Özel Hazırlanması
 • Ticari Sözleşmeler Başta Olmak Üzere Ticari Faaliyetlerde Kullanılan Metinlerin İşletme/Kurum Faaliyetine Özel Olarak Kişisel Verileri Koruma Mevzuatına Uygun Hale Getirilmesi
 • İş Hukukunda Kullanılan Metinlerin (Sözleşmeler, Zimmet Tutanakları vs) Kişisel Verileri Koruma Mevzuatına Uygun Hale Getirilmesi
 • Şirket/Kurumların İnternet Sitesi-Mobil Uygulamaları-Çağrı Merkezleri-Fiziksel Mekân gibi Veri Toplama Kanallarının Kişisel Verileri Koruma Mevzuatına Uygun Hale Getirilmesi
 • Şirketlerin/Kurumların Kişisel Verileri Koruma Mevzuatına Uygunluk Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi ve Eksikliklerin Giderilmesi
 • Kişisel Verilerin Korunmasında Uygulamaya Alınması Gereken Politika ve Prosedürlerin Şirkete/Kuruma Özel Hazırlanması
 • İlgili Kişi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Başvuru ve Taleplerinde Gerekli Resmî Yazışmaların Yürütülmesi ve Taleplerin Yönetilmesi