Geliştirici

Alper ÇUBUKÇU

Software Developer - Alper ÇUBUKÇU
loader

İcra ve İflas Hukuku

Altıntaş Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak, tahsil edilemeyen alacakların tahsili ve mahkeme ilamlarının yerine getirilmesi amacıyla sürelerin önemli rol oynadığı İcra ve İflas Hukuku alanında hukuki hizmet sunmaktayız.


Altıntaş Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak uzman ekibimiz ile İcra ve İflas Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları;
İcra Takip İşlemleri
İflas ve İflas Erteleme İşlemleri
Konkordato İlanı
Borç Tasfiye ve Sulh Anlaşmaları
İmzaya veya Borca İtiraz ve İstihkak Davaları
Borçtan Kurtulma ve Ödenen Paranın Geri Alınması Davaları
Bankların Kredi Sözleşmelerinden Doğan İhtilafların Çözümlenmesi