Geliştirici

Alper ÇUBUKÇU

Software Developer - Alper ÇUBUKÇU
loader

Miras Hukuku

Altıntaş Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak, müvekkillere ulusal ve uluslararası düzeyde miras hukukunu ilgilendiren alanlarda karşılaştıkları sorunların çözümünde rol oynamakta ve onlara hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Altıntaş Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak uzman ekibimiz ile Miras Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları;
Mirastan Feragat Sözleşmelerinin Hazırlanması
Mirasçılık Belgesinin Alınması Ve Mirasçılık Belgesinin İptali Davaları Açılması
Mirasın Reddi Davaları Açılması
Mirastan Feragat Ve Çıkarılma Davalarının Açılması
Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davaları Açılması
Muris Muvazaa Davalarının Açılması
Tenkis Davalarının Açılması
Miras Payına İlişkin Denkleştirme Davalarının Açılması
Miras Sebebiyle İstihkak Davaları Açılması
Vasiyetname ve Miras Sözleşmelerinin Hazırlanması
Vasiyetnamenin İptali Davası Açılması
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Hazırlanması, Miras Taksimi Sözleşmelerinin Hazırlanması