Geliştirici

Alper ÇUBUKÇU

Software Developer - Alper ÇUBUKÇU
loader
1. İşbu kullanım koşulları (Bundan böyle "Kullanım Koşulları" olarak anılacaktır.) ALTINTAŞ HUKUK & DANIŞMANLIK BÜROSU (Bundan böyle kısaca "ALTINTAŞ HUKUK" olarak anılacaktır) tarafından yönetilen www.altintas.av.tr alan adlı internet sitesi ile buna bağlı internet sitelerinin (Bundan böyle "İnternet Sitesi" olarak anılacaktır.) Ziyaretçi ve/veya Üye olarak kullanımı esnasında uyulması gereken şart ve koşulları belirlemektedir.
2. www.altintas.av.tr internet sitesini ziyaret eden ziyaretçiler veya üyeler internet sitesini kullanırken işbu kullanım koşullarına riayet edeceklerini kabul beyan ve taahhüt eder.
3. Sayın Ziyaretçi ve/veya Üye;
3.1. İnternet Sitesi'ni ziyaret ederek ve/veya Üye olarak aşağıda belirtilen Kullanım Koşullarını okuduğunuzu, tümüyle anladığınızı ve Kullanım Koşullarını hiçbir itiraz olmaksızın kabul ettiğinizi, onayladığınızı ve bu hususlarla ilgili herhangi bir itiraz ve def'i ileri sürmeyeceğinizi peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz. İşbu Kullanım Koşullarını kabul etmediğiniz takdirde, lütfen İnternet Sitesi'ni kullanmaktan veya üyelikten vazgeçiniz.
3.2. ALTINTAŞ HUKUK, işbu Kullanım Koşulları'nda, İnternet Sitesi'nde ve İnternet Sitesi'nin içeriğinde dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler İnternet Sitesi'nde yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış olur ve Ziyaretçi ve/veya Üye tarafından kabul edilmiş sayılır. İnternet Sitesi'nin Ziyaret eden ve/veya Üye olanlar, www.altintas.av.tr ve bunlara bağlı tüm alan adı adreslerine her yeni girişlerinde, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.
4. TANIMLAR
4.1. İnternet Sitesi: www.altintas.av.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan ALTINTAŞ HUKUK'un yayınladığı ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerin yer verildiği internet sitesidir.
4.2. Ziyaretçi: İnternet sitesine erişim sağlayan üye veya üye olmayan gerçek veya tüzel kişilerin bütününü ifade eder.
4.3. Üye: www.altintas.av.tr alan adı üzerinden E-bülten aboneliği yapan gerçek veya tüzel kişilerin bütününü ifade eder.
4.4. Kullanım Koşulları: www.altintas.av.tr internet sitesinin veya bu site üzerinden sunulan hizmetlerin kullanım, istifade vesair hususların yer aldığı ALTINTAŞ HUKUK tarafından belirlenen ve İnternet Sitesinde ilan edilen kullanım koşullarını ifade eder.
5. Bu İnternet Sitesi ve içindeki bilgi ve belgeler, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği'nin Meslek Kurallarına ve Reklam Yasağı Yönetmeliği'ne uygun şekilde tasarlanmıştır. İnternet Sitesi içinde yer alan tüm bilgi ve materyaller sadece bilgilendirme amaçlı olup, bunların tamamına veya bir kısmına dayanılarak yapılan işlemlere, eylemlere ve bunların sonuçlarına ilişkin ALTINTAŞ HUKUK hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
6. Bu İnternet Sitesinde veya varsa bağlantı verilen Sitelerde yer alan bilgilerin doğru ve güncel olmamasından dolayı ALTINTAŞ HUKUK sahibi ve çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Güncel ve doğru bilgilerin sürekli ve hızlı bir şekilde değişiyor olması sebebiyle İnternet Sitesinde yer alan bilgilere göre hareket etmeden önce okuyucuların İnternet Sitesinde yer alan bilgi ve haberlerin doğruluğunu araştırmaları tavsiye edilmektedir. İnternet Sitesinde yer alan bilgilerin güncelliği garanti edilmemektedir.
7. Ziyaretçi ve/veya Üye, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul etmektedir.
8. İnternet Sitesinde yer verilen bilgi ve belgelere erişen Ziyaretçiler ve/veya Üyeler ile hiçbir şekilde ALTINTAŞ HUKUK arasında bir avukat-müvekkil ilişkisi yaratılması amaçlanmamaktadır. İnternet Sitesine erişen Ziyaretçiler ile ALTINTAŞ HUKUK arasında akdedilmiş yazılı bir sözleşme olmadıkça, İnternet Sitesi aracılığı ile ALTINTAŞ HUKUK'A gönderilen bilgiler, belgeler ve elektronik postalar vesair ALTINTAŞ HUKUK tarafından hukuki hizmet verileceğine dair herhangi bir kabul veya taahhüt anlamına gelmemektedir.
9. İnternet Sitesinde bulunan bütün bilgi, belge ve materyallerin her nevi mülkiyet ve kullanım hakkı ALTINTAŞ HUKUK'A aittir. İnternet Sitesinde yer alan hiçbir görüş, yazılı ya da görsel materyal, ALTINTAŞ HUKUK'un yazılı izni olmadıkça kullanılamaz, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.
10. ALTINTAŞ HUKUK, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşullarını uygun göreceği herhangi bir zamanda İnternet Sitesi'nde ilan ederek değiştirebilir.
11. İşbu Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.