YAYINLARIMIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Süreci

24.04.2018 13:29:35

07.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta şirketler olmak üzere veri sorumlularına birçok yükümlülük getirmektedir. Peki bu yenilik ve yükümlülüklere ne kadar hazırız?

Devamı

Araç Değer Kaybı

26.09.2017 14:36:06

Trafik kazasına karışan bir araçta meydana gelen değer kaybı, sigorta şirketlerinden ve karşı araç kullanıcısından tahsil edilebilmektedir. Yargıtay da vermiş olduğu bir kararında sigorta şirketleri aleyhine vatandaşa hukuki bir koruma sağlamıştır. 

Devamı

İslam Hukuku Açısından Garar Müessesesi ve Türk Borçlar Hukuku Değerlendirmesi

3.01.2016 13:10:13

Bu çalışmamızda akitlerin unsurlarına kısaca değinilecek ve akdin konusuna ilişkin rızada yerini bulan, onun geçerliliğini etkileyen garar müessesesi detaylıca incelenecektir.

Devamı

Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye'de Gayrimenkul Edinmesi

10.09.2015 17:41:39

2012 yılında 2644 sayılı Tapu Kanununda yapılan değişiklikler ile yabancı gerçek kişilerin Türkiye'de gayrimenkul satın almalarının önündeki birçok engel ortadan kaldırılmıştır.

Devamı

Arabuluculuk

15.09.2015 16:09:46

Kendi uyuşmazlığınızı, kendi davanızı, kendi sorununuzu kendiniz çözmek ister misiniz? Cevabınız evet ise hukuki ihtilafların çözümü için alternatif bir metot olarak arabuluculuk sistemi 22.06.2013 tarihinde Türkiye Hukuk Sisteminde uygulamaya başlandı.

Devamı

Suriyeli Vatandaşların Çalışma İzni

15.09.2015 09:53:46

Suriyeli vatandaşlar, 22.10.2014 tarihinde 29513 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Geçici Koruma Yönetmeliğinin Geçici 1. Maddesi uyarınca Geçici Koruma Statüsünde bulunmaktadırlar.

Devamı

Yardım Toplama İzni

15.09.2015 09:46:20

Yardım toplama ile ilgili usul ve esaslar 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve 27/12/1999 tarihli ve 23919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yardım Toplama Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelikle düzenlenmiştir.

Devamı

Kamu Yararına Çalışan Dernekler

14.09.2015 18:05:20

Dernekler Kanunun 27 ve Dernekler Yönetmeliğinin 48.maddeleri gereği, kamu yararına çalışan dernekler ilgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığı'nın GÖRÜŞÜ alınarak İçişleri Bakanlığının TEKLİFİ ve Bakanlar Kurulu KARARI ile tespit edilir.

Devamı

Girişim Sermayesi Fonu

14.09.2015 15:48:39

Girişim sermayesi; gelişen teknoloji ve modern iş yaşamının gereksinimleri doğrultusunda ortaya çıkan ve yaratıcı fikirler, hızlı çözümler, yenilikçi ve hayatı kolaylaştıran buluşlar üreten ancak sermaye sıkıntısı çeken girişimciler ile küçük-orta boy işletmelere finansal destek sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir sermaye türüdür.

Devamı

Havayolu Uçuşlarında Yolcu Hakları

10.09.2015 17:58:26

Havayolu ile seyahat planınız havayolundan kaynaklanan nedenler ile iptal edildiğinde veya ertelendiğinde başta tazminat olmak üzere bir takım haklara sahipsiniz.

Devamı