AVUKAT ADAYI VE STAJYER AVUKAT ADAYI İŞE/STAJA BAŞVURU, KARİYER ve İŞ/STAJ YETKİNLİK BEYAN FORMU

İŞ BAŞVURUSU (AVUKAT)
STAJ BAŞVURUSU (STAJYER AVUKAT)
KİŞİSEL BİLGİLER
EĞİTİM-MESLEKİ ve KİŞİSEL GELİŞİM BİLGİLERİ
Eğitim Aşaması Okul Adı-Yeri Devam Yılları Burs Oranı Mezuniyet Derecesi
İlköğretim
Ortaöğretim (Lise)
Lisans (Fakülte)
Yüksek Lisans
Doktora
YABANCI DİL
TEKNİK YETKİNLİKLER
Az Orta Çok Çok İyi
Bilgisayar Kullanım Bilgisi
WORD Kullanım Bilgisi
EXCEL Kullanım Bilgisi
Var İse Başkaca Program/Yazılım
Var İse Başkaca Program/Yazılım
MESLEKİ DENEYİM-ÇALIŞMA HAYATI
(En son çalışılan /staj yapılan işyerinden başlayarak geriye doğru yazınız)
GÖREV ve ÜCRET TALEPLERİ
REFERANS BİLGİSİ
Güvenlik Kodu:

BEYAN ve KABUL

  1. İşe/Staja Başvuru, Kariyer ve İş/Staj Yetkinlik Beyan Formunda geçen tüm bilgilerin tam ve doğru olduğunu, bu bilgilere güvenilerek işe kabulümün yapılması durumunda gerçek dışı veya yanlış ya da hatalı beyanlarımın sonradan anlaşılması durumunda herhangi bir ihbar ve tazminata gerek kalmaksızın iş/staj akdimin haklı nedenle fesh edilebileceğini, hakkıma yalan veya yanıltıcı bilgi vermekten dolayı yasal yollara başvurulabileceğini bildiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim.

  2. İşbu belgede yer alan referans olarak belirttiğim veya çalıştığım/staj yaptığım yerlerden hakkımda bilgi alınmasına ve araştırma yapılmasına muvafakat ettiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim.

  3. Referans olarak verisini paylaştığım 3.kişiler ile referans kontrolü amacıyla iletişime geçilebileceğine ve bu kişilerin söz konusu kişisel verilerinin işyeriniz ile paylaşılması/aktarımına yönelik kendilerine gerekli bilgilendirmenin tarafımdan yapıldığını ve izinlerinin alındığını kabul beyan ve taahhüt ederim.

  4. İşe/Staja Başvuru, Kariyer ve İş/Staj Yetkinlik Beyan Formu ile yaptığım başvuru ve eki bilgi-belgelerin başvuru tarihimden itibaren 1(bir) yıl süre ile ileride açılması muhtemel, yetkinliklerime uygun iş/staj imkânları için değerlendirilmesine ve işyerinizde bulunan aday avukat/stajyer avukat havuzunda saklanmasına muvafakat ediyorum.
Avukat Adayı ve Stajyer Avukat Adayı Aydınlatma Metnini Okudum, Onayladım.