İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Altıntaş Hukuk Bürosu olarak, danışmanlık hizmeti verdiğimiz müvekkillerimizin İnsan Kaynakları sistemini İş Hukuku sistematiği açısından düzenlemekte ve denetlemekte, aksaklıkların daha başlangıçta giderilmesini sağlamaktayız.

İş hukuku yaşayan bir organizma olup bu bilinçle müvekkillerimizin İnsan Kaynakları departmanları ile sürekli iletişim halinde kalınmakta, iş ilişkisinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün süreçlerin yasal mevzuata uygun olarak yönetilmesi ve sistemleştirilmesi için birlikte çalışılmaktadır.

Altıntaş Hukuk Bürosu olarak İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları;

  • İş Sözleşmelerinin Hazırlanması
  • Personel Yönetmeliklerinin Hazırlanması
  • Zimmet ve Zimmete Verilen Eşyaların Kullanım Prosedürlerinin Hazırlanması
  • İş İlişkisi Devamında Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Tutanak, Savunma, İhtar ve Sair Yazılı Belgelerin Oluşturulması
  • Toplu İş Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Müzakerelerin Yürütülmesi
  • Sendikal Faaliyetlerin İşveren Yönünden Yürütülmesi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden İşletmelerin Gerekli Hazırlıkları Yapmalarının Sağlanması
  • İş Kazası, Meslek Hastalığı ve Sair Hallerde İşverenin Haklarının Korunmasına Yönelik İşlemlerin Yapılması