İcra ve İflas Hukuku

Altıntaş Hukuk Bürosu olarak, tahsil edilemeyen alacakların tahsili ve mahkeme ilamlarının yerine getirilmesi amacıyla sürelerin önemli rol oynadığı İcra ve İflas Hukuku alanında hizmet sunmaktayız.

Altıntaş Hukuk Bürosu olarak İcra ve İflas Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları;

  • İcra Takip İşlemleri
  • İflas ve İflas Erteleme İşlemleri
  • Konkordato İlanı
  • Borç Tasfiye ve Sulh Anlaşmaları
  • İmzaya veya Borca İtiraz ve İstihkak Davaları
  • Borçtan Kurtulma ve Ödenen Paranın Geri Alınması Davaları
  • Bankların Kredi Sözleşmelerinden Doğan İhtilafların Çözümlenmesi