İdare ve Vergi Hukuku

Altıntaş Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamu hizmetlerinin etkili şekilde sunulmasının temelini oluşturan, gerçek ve tüzel kişilerin idare ile olan ilişkilerini düzenleyen, toplumsal yaşama etkisi tartışılmaz olan İdare Hukuku alanında gerekli idari başvuruların yapılması, dava sürecinin yürütülmesi gibi geniş çapta hukuki hizmetler sunmaktayız.

 

Bunun yanı sıra Vergi Hukuku alanında özellikle yatırım ve işlemlere ilişkin vergi yapılandırılması, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ve transfer fiyatlandırması konularında faaliyetler yürütmekteyiz.

 

Altıntaş Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak uzman ekibimiz ile İdare ve Vergi Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları;