Hizmetlerimiz

Altıntaş Hukuk Bürosu Hİzmetlerimiz

Hukuk Danışmanlığı

Altıntaş Hukuk Bürosu olarak yerel veya uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kurumsal veya bireysel müvekkillerimize önleyici hukuk hizmeti sunmaktayız.

Hukuki ihtilaflar ile karşılaşmamaları veya hukuki ihtilaf doğuracak sorunlarını daha sorun oluşmadan çözebilmeleri için bir nevi pratik yaşam desteği diyebileceğimiz bu hizmetimiz ile hukuken alınması gereken tüm tedbirlerin ve yapılması gereken her türlü işlemlerin, uzman kadromuzca önceden yapılmasını sağlayarak müvekkillerimizin karşılaşabilecekleri sorunları asgari düzeye indirmekteyiz.

Dava Vekilliği

İhtilafların mahkeme, tahkim-hakem, arabulucu gibi yargı mercileri önüne intikalini önlemek her zaman mümkün olmamaktadır. Müvekkillerimizin mahkemeler, tahkim, arabuluculuk ve sair alternatif çözüm yollarında açtığı veya açacağı davalar ile müvekkillerimize karşı açılmış ve açılacak davalarda uzman hukukçu kadromuz ile müvekkillerimizin haklarını savunabilmesi için etkin bir hizmet sunmaktayız.

Müvekkillerimizin dava yolu ile çözümlenmesini istedikleri uyuşmazlıklarda yargılama süreci başlamadan önce kendilerini, karşılaşabilecekleri tüm sonuçlar hakkında bilgilendirmekte ve tüm süreç boyunca atılacak adımlar konusunda irtibat halinde kalarak birlikte hareket etmekteyiz.

Yatırım Danışmanlığı

Ulusal ve uluslararası firmaların veya yatırımcıların Türkiye'de yapacakları yatırımları için yatırım danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Başlıca hizmet alanlarımız şunlardır.

  • Due Duligence Denetimleri (Şirket Durum Tespit Analizleri)
  • Yatırım Yapılacak Alanlara Yönelik Analiz ve Araştırma
  • Yatırım Teşvik ve İmkanları ile Faydalanma Şartlarının Araştırılması
  • Yatırımlara Yönelik Şirket Kuruluş İşlemleri
  • Serbest Bölgeler, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknokentler ve Sair Özellikli Teşvik Bölgelerinde İşletmelerin İşlemlerinin Yürütülmesi,
  • Yurt Dışı Yatırımlara Yönelik Ülke Araştırma ve Değerlendirme, Hukuki Risklerin Analizi