BANKAYA PARA YATIRMA YOLU İLE TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

1.BANKAYA PARA YATIRMA YOLU İLE TÜRKİYE VATANDAŞLIĞINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren bankalarda hesap açarak 500.000,00 USD mevduatı, 3 yıl hesapta bulundurmak şartı ile bankaya para yatıran yabancı gerçek kişiler vatandaşlık başvurusunda bulunabilir.

Bankaya para yatırarak vatandaşlık başvurusunda bulunan kişinin, eşi ve 18 yaşının altındaki çocukları da aynı banka hesabına yatırılan mevduata dayanarak vatandaşlık başvurusunda bulunabileceklerdir.

18 yaşından büyük çocuklar veya diğer eş/eşler için başkaca bir yöntem ile vatandaşlık başvurusu yapılması gerekmektedir.

 

2.SURİYELİLER BANKAYA PARA YATIRMA YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞINA BAŞVURABİLİR Mİ?

Gayrimenkul satın alımı yoluyla vatandaşlık başvurusunun aksine Suriye uyruklu yabancılar bankaya para yatırma yoluyla vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler.

 

3.BANKAYA PARA YATIRMA YOLUYLA VATANDAŞLIK BAŞVURUSU İÇİN ARANAN ASGARİ ŞARTLAR NELERDİR?

500.000,00 USD tutarında mevduatı bankaya yatırılması

Yatırılan mevduatın en az 3 yıl süre ile banka nezdinde bulunan hesapta tutulacağı taahhüdünde bulunulması

Gerçekleştirilen yatırımın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından uygun bulunması

 

4.BANKAYA YATIRILACAK PARA YURT DIŞINDAN MI GELMELİDİR? TÜRKİYE’DE BULUNAN PARA İLE DE BAŞVURU YAPILABİLİR Mİ?

Başvuruda kullanılacak paranın yurt dışından getirilmesi ile Türkiye’de bulunması arasında herhangi bir fark yoktur. Her iki yöntem de kabul edilecektir.

 

5.BANKAYA YATIRILAN PARA İÇİN FAİZ, KAR PAYI VEYA BENZERİ GETİRİLERDEN FAYDALANILABİLİR Mİ?

Paranın yatırılacağı banka ile yapılacak anlaşmaya veya hesap türüne göre bu tutar 500.000,00 USD altına inmediği sürece her türlü getirisinden serbestçe istifade edilebilecektir.

 

6.BANKAYA YATIRILAN MEVDUATIN USD CİNSİNDEN PARA BİRİMİ İLE OLMASI ZORUNLU MUDUR?

Bankaya yatırılan mevduatın USD cinsinden olması zorunlu değildir. Yönetmelikte aranan 500.000,00 Amerikan Doları ve/veya bu tutara karşılık gelmek üzere Türk Lirası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen konvertibl dövizler, kıymetli maden) yatırılabilir. Tutarın konvertibl olması ve 500.000,00 Amerikan Doları karşılığı olması yeterlidir.

 

7.AMERİKAN DOLARI HARİCİNDE TÜRK LİRASI VEYA KARŞILIĞI OLAN BAŞKA BİR DÖVİZ KURUYLA HESAP AÇTIRILMASI DURUMUNDA 3 YILLIK SÜRE BOYUNCA MEVDUATIN TAKİBİ AMERİKAN DOLARI ÜZERİNDEN Mİ TAKİP EDİLİR? KUR DEĞİŞİKLİKLERİ TAKİP SIRASINDA DİKKATE ALINIR MI?

Bankalara Amerikan Doları haricinde bir para biriminin yatırılması halinde, BDDK tarafından tespitin yapıldığı tarihteki Amerikan Doları karşılığı bankalar tarafından esas alınacak ve tutarın 3 yıl boyunca tespit edilen aynı kur üzerinden karşılığının bankalarda kalması dikkate alınacaktır.

 

8.YABANCILARIN TÜRKİYE’DE BANKA HESABI AÇMALARININ HERHANGİ BİR SINIRI VAR MIDIR?

Türkiye’de ikamet izni olan ve vergi numarasına sahip olan yabancılar, bankaların talep ettiği belgeleri eksiksiz temin etmeleri halinde hesap açabileceklerdir.

 

9.TÜRKİYE’DE YABANCILARIN MEVDUAT HESABI AÇMALARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Mevduat hesabını açacakları bankanın talep edeceği belgeler bankadan bankaya değişiklik göstermekte olup yabancının potansiyel vergi numarası, ikamet izni, pasaportu ve Türk operatörlerinden temin edilmiş bir cep telefonu numarası bankaların genel olarak talep ettiği bilgi ve belgelerdir

 

10.BANKAYA PARA YATIRIMI YOLU İLE VATANDAŞLIK BAŞVURUSU İÇİN HESAP AÇILACAK OLAN BANKANIN KAMU BANKASI OLMASI ZORUNLU MUDUR?

Yabancıların Türkiye’de banka hesabı açmasına izin veren tüm özel ve kamu bankalarında hesap açılabilir. Vatandaşlığa esas alınacak banka hesabının özel veya kamu bankası olması önem arz etmemektedir.

 

11.YABANCILARIN BANKACILIK İŞLEMLERİ VEKİL ARACILIĞI İLE YÜRÜTÜLEBİLİR Mİ?

Mevzuata uygun bilgi ve belgeler ile bankalar nezdinde hesap açtırılması, hesabın tespitine ilişkin işlemlerin yürütülmesi, gerekli belgelerin imzalanması gibi hususlarda yabancı tarafından özel yetki verilmesi halinde, özel yetkili vekil bütün bu işlemleri yabancı adına yapabilir.

 

12.BANKAYA PARAYI BAŞVURUCUNUN YATIRMASI ŞART MIDIR? VEKİL veya 3. KİŞİ BAŞVURUCU NAM ve HESABINA YATIRABİLİR Mİ?

Başvurucu adına vekili veya 3. Kişi para yatırabilir. Burada esas olan yatırılan mevduatın 500.000,00 USD tutarında olması ve 3 yıl boyunca hesapta durmasıdır.

 

13.BANKAYA PARA YATIRMADA HERHANGİ BİR MASRAF SÖZ KONUSU MUDUR?

Bankada Hesap Açma Masrafları

Türkiye’de faaliyet gösteren bankalarda hesap açma işlem ücreti bulunmamaktadır.

 

Mevduatın 3 yıl boyunca Banka Hesabında Bulunma Masrafları

Bazı bankalarda bunun için ücret alınmazken nadiren hesap işletim ücreti alınmakta olup bankadan bankaya farklılık göstermektedir.

 

14.BANKAYA PARA YATIRMA YOLUYLA VATANDAŞLIK BAŞVURUSUNDA BULUNACAK OLAN KİŞİNİN, BANKA HESABININ KENDİSİNE AİT OLMASI GEREKMEKTE MİDİR? EŞİ İLE MÜŞTEREK HESAP KULLANMASI HALİNDE BU HESABA YATIRILAN PARA İLE VATANDAŞLIK BAŞVURUSU YAPILABİLİR Mİ?

Türkiye'de bulunan bankada müşterek olarak açılmış olan hesaplarda vatandaşlık başvurusunda bulunan yabancı haricindeki hesap ortağının, hesapta bulunan paranın 3 yıl süre ile bankadan çekilmeyeceğine, eksilmeyeceğine ilişkin açık muvafakat vermesi halinde müşterek hesap üzerinden vatandaşlık başvurusunda bulunulması mümkündür. Yani hesap ortağının eşi olması veya bir başkası olması önemli değildir. Burada önemli olan hesap ortağının parayı 3 yıl boyunca çekmeyeceğine ilişkin taahhütte bulunmasıdır.

 

15.MEVDUATIN TEK BİR HESAPTA MI AÇILMASI GEREKİR? FARKLI HESAPLAR ÜZERİNDEN TOPLAM MİKTAR YATIRILABİLİR Mİ?

Yönetmelikte aranan tutarı sağlamak ve vatandaşlık başvurusuna esas olmak üzere bloke beyanında bulunmak kaydıyla farklı hesaplar üzerinden toplam tutar yatırılabilir.

 

16.BANKAYA PARA YATIRMA YOLU İLE VATANDAŞLIK BAŞVURUSUNDA BULUNMAK İSTEYEN YABANCI, YÖNETMELİKTEN ÖNCE BANKADA BULUNAN MEVDUATI VATANDAŞLIK BAŞVURUSUNA ESAS OLARAK GÖSTEREBİLİR Mİ?

Yönetmelik öncesi ve sonrasında Türkiye'de faaliyet gösteren bir bankada bulunan mevduat ya da katılım fonunun vatandaşlık başvurusuna esas olmak üzere kullanımı mümkündür. Ancak başvuru öncesi sürenin vatandaşlık başvurusuna esas kabul edilmesi mümkün değildir. Nitekim Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, vatandaşlık sürecinin başlatılabilmesi için BDDK tespitini ve bu tespitin İçişleri Bakanlığına bildirimini esas almakta ve anılan Yönetmelikte aranan 3 yıllık süre, tespitin yapıldığı tarihten itibaren başlamaktadır.

 

17.BANKAYA YATIRILAN DÖVİZ KURUNUN VATANDAŞLIK BAŞVURUSU SONUÇLANMADAN DEĞİŞTİRİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Bankaya yatırılan tutarın 500.000,00 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası olması gerekmekte olup, örneğin Amerikan Doları olarak yatırılan tutarın yatırımcının isteği doğrultusunda 3 yıllık süreç içerisinde 500.000,00 Amerikan Dolarına denk başka bir konvertibl döviz kuruna ya da Türk Lirasına çevrilmesi mümkündür.

 

18.BANKAYA YATIRILAN PARA 3 YILLIK TAAHHÜT SÜRESİ DOLMADAN ÇEKİLEBİLİR Mİ?

Vatandaşlık amacıyla bankalara yatırılan paralara bankalarca şahısların talepleri doğrultusunda bloke işlemi uygulanmakta ancak bu tutarların çekilmesi her zaman mümkündür. Bloke edilen tutarın 500.000,00 USD altında kalacak şekilde eksilmesi veya tümüyle çekilmesi halinde banka tarafından BDDK’ya, BDDK tarafından da İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bilgi verilecektir. Bu durumda vatandaşlık başvurusu kabul edilmemiş ise süreç sona erdirilir, vatandaşlık kazanılmış ise iptal edilir. Bu durumun gerçekleşmesini müteakiben yapılacak yeni bir vatandaşlık başvurusunda önceki başvuruya ilişkin süre dikkate alınmaz.

 

19.BANKAYA YATIRILAN PARAYA 3 YILLIK SÜRE İÇERİSİNDE HACİZ, REHİN, TEDBİR VEYA SAİR YASAL KISITLAMA UYGULANMASI DURUMUNDA NASIL BİR İŞLEM TESİS EDİLİR?

Yönetmelik kapsamında başvurulara esas alınan banka hesapları üzerinde tesis edilen bloke işlemi ihtiyari nitelikte olup hesap sahiplerinin hesapları üzerindeki tasarruf hakkını engellememektedir. Hesap sahipleri yatırdıkları tutarı çekmek suretiyle vatandaşlık sürecini durdurma veya iptal etme hakkına sahiptir. Bu bağlamda hesaplarına 3.şahıslarca uygulanacak haciz, rehin, tedbir gibi yasal kısıtlama işlemleri hesapta bulunan 500.000,00 USD’nin 3 yıllık süre ile bloke edilmesi şartına engel olur ise vatandaşlık başvurusu ret edilebilecek veya kabul edilen vatandaşlık iptal edilebilecektir.

 

20.BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMUNDAN UYGUNLUK BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKEN BELGELELER NELERDİR?

Yabancının mevduatı yatırmış olduğu bankaya sunacağı, mevduatın 3 yıl süre ile bankada tutulacağına ve yatırım yoluyla vatandaşlık kazanma talebi bulunduğuna dair imzalı beyanı

Yabancının adresi ve iletişim bilgileri (elektronik posta, telefon numarası)

 

21.BANKAYA PARA YATIRMA YOLU İLE VATANDAŞLIK BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR VE GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında belirlenen 500.000,00 Amerikan Doları tutarında mevduat, yabancı kişi veya özel yetkili vekili tarafından Türkiye'de kurulu banka/bankalara yatırıldıktan sonra talep ve beyanı içeren dilekçe ile birlikte mevduatı yatırmış olduğu bankadan tespit yapılmasını talep eder. Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan başvurulara ilişkin BDDK’nın tespiti Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ve Göç idaresi Genel Müdürlüğüne yazı ile bildirilir ve kişiye bilgi verilmesi için söz konusu yazı örneği ilgili bankaya gönderilir.

 

22.KISA DÖNEM İKAMET İZNİ ALABİLMEK veya DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

BDDK-Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığı- Yatırım Uygunluk Raporu

İkamet İzni Başvurusu Yapılacak Tüm Kişilerden Pasaport Aslı veya Noter Tasdikli Tercüme Aslı ve Ayrıca Fotokopisi (Kimlik Bilgileri ve Fotoğrafın Bulunduğu Sayfa İle İşlem Gören Sayfalar)

İkamet İzni Başvurusu Yapılacak Tüm Kişilerden 2’şer Adet Fotoğraf (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş, Renkli, Biyometrik, Fonu Beyaz)

Geçerli Sağlık Sigortası

Hizmet Bedelinin Maliye Veznesine Yatırıldığına Dair Makbuz ve Kart Ücretinin Ödendiğine İlişkin Dekont

İkamet İzni Başvuru Formu

Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostil şerhli ve Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir.

23.VATANDAŞLIK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Vatandaşlık Başvurusu Yapılacak Tüm Kişilerin Pasaportlarının Noter Tasdikli Tercümesi

Vatandaşlık Başvurusu Yapılacak Tüm Kişilerin 2’Şer Adet Fotoğrafı (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş, Renkli, Biyometrik, Fonu Beyaz)

Medeni Hal Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Tercümesi (Evli İse Evlenme Belgesi, Boşanmış İse Boşanma Belgesi, Dul İse Eşine Ait Ölüm Belgesi)

Doğum Belgesi veya Nüfus Kayıt Örneği Aslı veya Noter Tasdikli Tercümesi

Hizmet Bedelinin Maliye Veznesine Yatırıldığına Dair Makbuz

 

24.VATANDAŞLIK ve İKAMET BAŞVURUSU YAPAN KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE BULUNMA ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?

Vatandaşlık ve ikamet başvurusu yapan kişilerin Türkiye’de bulunma zorunluluğu yoktur. Özel vekâletname ile yetkilendirilen kişiler başvuru yapıp süreçleri takip edebilecektir.

İstisnai olarak bazı durumlarda yetkili makamlar başvuru yapan kişileri yüz yüze mülakata/görüşmeye davet edebilirler, bu halde görüşmeye/mülakata katılmak zorunluluğu bulunmaktadır.

Vatandaşlık başvurusunun sonrasında Pasaport alabilmek için parmak izi vs işlemler için bizzat başvuru yapılması

 

25.İŞLEM AŞAMALARI KISACA NASILDIR?

1.Aşama = Türkiye’de Faaliyet Gösteren Bankalarda Bulunan Mevduata 500.000,00 USD tutarının yatırılması

2.Aşama = BDDK-Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığından “Uygunluk Raporu” alınması

3.Aşama = Kısa Dönem İkamet Başvurusu veya Dönüştürülmesi. (Göç İdaresi İl Müdürlüğü)

4.Aşama = Vatandaşlık Başvurusu (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüğü)

 

26.BAŞVURU SÜRECİ NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR?

Mevzuatta uygunluk belgesi, ikamet izni, vatandaşlık başvurusunun sonuçlandırılmasına ilişkin bir süre tayin edilmemiştir. Kamu kurumları arasında koordinasyon ve süreçlerin kısa sürede sonuçlanması için “Ortak Hizmet” birimleri kurulmuştur.

Güvenlik soruşturması, bürokratik işlemler ve sair nazara alınarak ortalama en erken 3 en geç 6 ay gibi bir sürede başvurunun sonuçlanabileceği tahmin edilmektedir.

 

27.AYRINTILI BİLGİ NASIL ALABİLİRİM?

GlobalPass uzman avukatlarından ve ekibinden somut olay veya sorularınız için ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Av.Kerim ALTINTAŞ

Av.Melis ERDİNÇ

Av.Sena DALAZ

Av.Dilara Gül AÇ

Ömer KIZILBOĞA

HABER ARŞİVİ İÇİN TIKLAYINIZ