ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Altıntaş Hukuk Bürosu - Çalışma Alanlarımız

Bankacılık ve Finans Hukuku

11.07.2015 17:06:21

Bankalara ve diğer finans kuruluşlarına yerel ve uluslar arası düzeyde hukuki hizmet sunulmasını kapsamaktadır.

Devamı

Basın ve Medya Hukuku

11.07.2015 17:03:46

Medya organları ve telekomünikasyon şirketlerinin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu sağlamak ve hukuki düzlemde en iyi şekilde korumak için hizmet vermekteyiz.

Devamı

Birleşme, Devralma ve Tür Değiştirme

11.07.2015 17:05:53

Hukukun diğer alanlarında sunduğumuz hizmetlerden elde ettiğimz deneyimlerle oldukça karmaşık olan bu alanda müvekkilimiz şirketlere etkin bir hizmet vermekteyiz.

Devamı

Ceza Hukuku

11.07.2015 17:02:32

Müvekkillerimize soruşturma aşamasından itibaren eksiksiz hizmet sağlamanın yanı sıra cezai yaptırım riski konusunda önceden aydınlatıcı bilgiler vermekteyiz.

Devamı

Deniz ve Sivil Havacılık Hukuku

11.07.2015 17:01:32

Yerli ve uluslararası deniz ve havacılık endüstrisinde faaliyet gösteren müvekkillerimizin karşılaştığı çeşitli sorunların çözümünde rol oynamakta ve onlara danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Devamı

Dernekler ve Vakıflar Hukuku

11.07.2015 17:02:05

Dernek ve Vakıfların kuruluş işlemlerinden başlayarak hukuki anlamda ihtiyaç duyabilecekleri her türlü alanda hizmet vermekteyiz.

Devamı

Fikri Mülkiyet Hukuku

11.07.2015 17:01:07

Müvekkillerimizin fikri mülkiyet hakları konusunda bilgilendirilmesine ve dava yolu ile korunmasına yönelik hizmetler sunmaktayız.

Devamı

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

11.07.2015 17:00:36

Müvekkillerimizin gerek ticari gerek kişisel ihtiyaçları için taşınmaz malların alım satım ve kiralanması, sözleşmelerin hazırlanması gibi çok çeşitli gayrimenkul ve inşaat işlemlerinde dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Devamı

İcra ve İflas Hukuku

11.07.2015 17:06:44

Tahsil edilemeyen alacakların tahsili ve mahkeme ilamlarının yerine getirilmesi amacıyla sürelerin önemli rol oynadığı İcra ve İflas Hukuku alanında hizmet sunmaktayız.

Devamı

İdare ve Vergi Hukuku

11.07.2015 17:03:00

İdare ve Vergi Hukuku alanında gerekli idari başvuruların yapılması, dava sürecinin yürütülmesi, vergi yapılandırması gibi alanlarda geniş çapta hizmetler sunmaktayız.

Devamı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

11.07.2015 17:05:11

İş Hukuku alanındaki aksaklıkların baştan giderilmesini sağlamak amacıyla danışmanlık hizmeti sunmanın yanı sıra, dava alanında da müvekkillerimize hizmet sunmaktayız.

Devamı

Kamu – Özel Sektör İşbirliği Hukuku (PPP)

11.07.2015 17:00:05

PPP projelerinin büyük bir kısmını teşkil eden hukuk danışmanlığı hizmeti, projelerin geliştirilmesi, uygulanması, denetlenmesi ve teslimi süreçlerinde Altıntaş Hukuk olarak faaliyet göstermekte ve bu alanın Türkiye'de gelişmesi amacıyla organizasyonlar düzenlemekteyiz.

Devamı

Kamu İhale ve Özelleştirme Hukuku

11.07.2015 17:03:22

Özelleştirmeler ve devletin hizmet satın alması olarak tanımlayabileceğimiz ihaleler alanında müvekkillerimize hizmet sunmaktayız

Devamı

Sigorta Hukuku

11.07.2015 17:04:50

Müvekkillerimizin sigorta şirketleri ile aralarındaki ilişki hakkında hizmet sunmakta ve rücu ilişkisinden doğan davalarda onlarda temsil etmekteyiz.

Devamı

Şirketler ve Ticaret Hukuku

11.07.2015 16:59:19

Bu alanda şirketlerin kuruluşlarından, iş ve eylemlerini devam ettirmelerine, sona ermelerine kadar müvekkillerimize rehberliğimiz ile yol göstermekte, işlemleri onlar adına yürütmekteyiz.

Devamı

Taşıma, Gümrük ve Antrepo Hukuku

11.07.2015 17:05:33

Karayolu, deniz yolu ve havayolu taşımacılığında müvekkilimiz firmalara taşımacılıktan kaynaklanan bütün alanlarda hizmet sunmaktayız.

Devamı

Uluslararası Hukuk

11.07.2015 17:04:05

Ülkemizde işlem yapan yabancı müvekkillerimize bu işlemlerin başlatılması, sürecin sorunsuz şekilde mevzuatlara uygun devam ettirilmesi hususunda yardımcı olmakta, onları yasal merciiler önünde temsil etmekteyiz.

Devamı

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

11.07.2015 17:04:26

Yabancıların Türkiye'de ikamet izni, çalışma izni almasında, sosyal ve siyasi hakları kazanmasında hukuki hizmet sunmaktayız.

Devamı