Uluslararası Hukuk

Uluslararası Hukuk

Altıntaş Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak, gerçek ve tüzel kişilere uluslararası düzeyde danışmanlık yapmakta, yerli ve yabancı müvekkillerimizi temsil etmekte ve onlara uluslararası ticari uyuşmazlıklarının çözümü hakkında hizmet sunmaktayız. Ülkemizde işlem yapan yabancı müvekkillerimize bu işlemlerin başlatılması, sürecin sorunsuz şekilde mevzuatlara uygun devam ettirilmesi hususunda destek hizmet sunmaktayız. Yargı kararlarının yabancı ülkelerde icra ve infazının gerçekleştirilmesini sağlayan Büromuz ayrıca uluslararası mahkemeler (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi) nezdinde de müvekkillerini temsil etmektedir.

 

Altıntaş Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak uzman ekibimiz ile Uluslararası Hukuk alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları;

  • İthalat ve İhracattan Kaynaklanan Uluslararası Alacakların Takibi
  • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Uygulamalara Karşı Savunmaların Hazırlanması
  • Yargı Kararlarının Yabancı Ülkelerde İcra ve İnfazının Gerçekleştirilmesi
  • Şirketlere Yatırım Teşvikleri İle İlgili Danışmanlık Hizmeti Verilmesi
  • Serbest Bölgede Karşılaşılan İhtilafların Çözümü
  • Uluslararası Aile Hukuku
  • Uluslararası Finansman Teknikleri
  • Yurt İçi ve/veya Yurt Dışında Açılan Anti-Damping Soruşturmalarının Takibi
  • Yurt İçi ve/veya Yurt Dışında Açılan Sübvansiyon Soruşturmalarının Takibi