Miras Hukuku

Miras Hukuku

Altıntaş Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak, müvekkillere ulusal ve uluslararası düzeyde miras hukukunu ilgilendiren alanlarda karşılaştıkları sorunların çözümünde rol oynamakta ve onlara hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

 

Altıntaş Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak uzman ekibimiz ile Miras Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları;

 • Mirastan Feragat Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Mirasçılık Belgesinin Alınması Ve Mirasçılık Belgesinin İptali Davaları Açılması
 • Mirasın Reddi Davaları Açılması
 • Mirastan Feragat Ve Çıkarılma Davalarının Açılması
 • Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davaları Açılması
 • Muris Muvazaa Davalarının Açılması
 • Tenkis Davalarının Açılması
 • Miras Payına İlişkin Denkleştirme Davalarının Açılması
 • Miras Sebebiyle İstihkak Davaları Açılması
 • Vasiyetname ve Miras Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Vasiyetnamenin İptali Davası Açılması
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Hazırlanması, Miras Taksimi Sözleşmelerinin Hazırlanması