İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Altıntaş Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak, tahsil edilemeyen alacakların tahsili ve mahkeme ilamlarının yerine getirilmesi amacıyla sürelerin önemli rol oynadığı İcra ve İflas Hukuku alanında hukuki hizmet sunmaktayız.

 

Altıntaş Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak uzman ekibimiz ile İcra ve İflas Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları;

  • İcra Takip İşlemleri
  • İflas ve İflas Erteleme İşlemleri
  • Konkordato İlanı
  • Borç Tasfiye ve Sulh Anlaşmaları
  • İmzaya veya Borca İtiraz ve İstihkak Davaları
  • Borçtan Kurtulma ve Ödenen Paranın Geri Alınması Davaları
  • Bankların Kredi Sözleşmelerinden Doğan İhtilafların Çözümlenmesi